Archief

Publicatie in De Molenaar


Geactiveerde voederkalk verbetert voerbenutting biggen
Epona, een voedingsadditief op basis van geactiveerde voederkalk, heeft een positief effect op de voederconversie van biggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Wageningse onderzoeks- en adviesbureau Feed Innovation Services (FIS).

Onderzoek
Het onderzoek met Epona, een product van AgroVital, is uitgevoerd op het onderzoeksbedrijf van FIS met biggen die op ongeveer 25 dagen zijn gespeend. Bij de vergelijking waren 200 biggen betrokken, verspreidt over drie rondes. De dieren kregen een prestarter in de eerste twee weken en een starter in de laatste twee weken. De voeders hadden een samenstelling die representatief is voor de gangbare praktijk. Voor de vergelijking werd bij een deel van de dieren Epona aan de brok toegevoegd. De controlegroep kreeg hetzelfde voer zonder Epona.

Resultaten
De groei van de dieren in beide behandelingen was gelijk. De dieren in de proefgroep hadden echter minder voer nodig voor de groei. Het verschil is 35 gram per dag, gemiddeld over de opfokperiode van vier weken. De voederconversie in de proefgroep is 0,07 punten lager dan die van de controlegroep. Dat is een verbetering van 5 procent beter, ten opzichte van de controlegroep.  

Bekijk het volledige artikel op demolenaar.nl >

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Publicatie op PigBusiness.nl - Nieuws voor varkenshouders


Toevoeging voederkalk: biggen eten minder bij gelijke groei
Biggen met een lagere voergift een zelfde groei laten doormaken. Volgens een onderzoek door het Wageningse onderzoeks- en adviesbureau Feed Innovation Services (FIS) is dit mogelijk door het toevoegen van een voedingsadditief op basis van geactiveerde voederkalk aan het biggenvoer.

Het toevoegen van de geactiveerde voederkalk Epona zou een positief effect hebben op de voederconversie van biggen en zo uiteindelijk resulteren in minder voer voor dezelfde groei. Zeker met de huidige hoge voerprijzen is elke procent verbetering van de voerbenutting mooi meegenomen.

Bekijk het volledige artikel op pigbusiness.nl >

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nieuwe adviseur per 1 december in dienst.

Op 1 december 2021 is ons team versterkt met een adviseur.
Wij zijn heel blij dat Ruud de Groot met zijn kennis en kunde van varkens ons team komt versterken.
Ruud is al bijna 30 jaar actief in de varkensvoeder wereld en heeft vele jaren gewerkt bij Agrifirm waarbij de hij de laatste 7 jaren als specialist zeugen en biggen werkzaam was.
 
Zijn kennis van de zeugen en biggen maar ook in het doen van onderzoeken en ervaringen die hij opgedaan heeft in de onderzoeksbedrijf Laverdonk van Agrifirm geeft ons meer kennis voor het doen van de juiste onderzoeken die van belang zijn voor varkenshouders.

Agrivital probeert altijd door onderzoek zijn producten te verbeteren.