Resultaten

Alle producten van AgriVital zijn uitvoerig aan tests onderworpen, met zeer goede resultaten. Resultaten die van harte onderschreven worden door onze klanten.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[persbericht Epona september, 2018]
Rossum, september, 2018
 
100% biologisch additief biedt flinke besparing voerkosten vleesvarkens
Onderzoek toont aan dat het toedienen van het 100% natuurlijk en biologische additief Epona aan het voer leidt tot een significant betere voederconversie bij vleesvarkens. De waarden van vleespercentage, spier- en spekdikte bleven op niveau.

Het onderzoek had tot doel de effecten te meten van met zuurstof geactiveerd krijt (Epona) op de voeropname, groei, gezondheid en slachtresultaten van vleesvarkens.


Het onderzoek is uitgevoerd door het Varkens Innovatie Centrum (VIC) te Sterksel, onderdeel van Wageningen Livestock Research. Het onderzoek werd in opdracht van AgriVital International uitgevoerd van augustus 2017 tot en met mei 2018.
Het additief Epona is een voederkrijt dat een speciale behandeling heeft ondergaan waardoor de kalkstructuur is veranderd. Daarnaast zijn zuurstoffrequenties en energie aan het krijt toegevoegd. Het voedingssupplement is 100% natuurlijk, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is geschikt om te worden ingezet zowel de gangbare als in de biologische varkenshouderij.

Kees Langerak, directeur van AgriVital International: ,,Ik had dit resultaat al wel verwacht. Met deze testresultaten weten we nu zeker dat Epona flinke besparingen kan opleveren bij de voerkosten voor vleesvarkens. Dit is een doorbraak. Reguliere en biologische varkensboeren hebben hiermee de beschikking over een natuurlijk, biologisch additief, goede resultaten en lagere kosten.” AgriVital produceert Epona volledig in eigen beheer. Het supplement  is gemakkelijk te mengen met alle soorten varkensvoer, inclusief brijvoer.

Over AgriVital International
AgriVital International BV produceert voedingssupplementen voor de land- en tuinbouw en de veeteelt. Epona is speciaal ontwikkeld voor varkens. Nuada voor pluimvee (vleeskuikens), Berkana voor mest en Danu voor planten.
AgriVital International BV is GMP+ en FSA gecertificeerd en voldoet aan alle eisen voor diervoederveiligheid. Epona en Nuada zijn goedgekeurd door Secure Feed. AgriVital International BV is gevestigd in het Nederlandse Rossum en levert wereldwijd voedingssupplementen aan diervoederproducenten.

Bekijk hieronder van het onderzoek naar Epona door WUR Livestock Research.

Factsheet Epona (NL)                  


Factsheet Epona (EN)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Persbericht Nuada, april 2019]
Rossum, april 2019
 
Indrukwekkend verbeterd rendement bij vleeskuikens

Feed Innovation Services in Wageningen onderzocht eind 2018 de werking van het voedermiddel NUADA in pluimveevoer. De resultaten tonen aan dat het additief leidt tot significante rendementsverbetering bij vleeskuikens. De dieren waren gezonder, en de voederconversie en groei was 4% beter. Het rendement verhoogde met € 0,06 per kuiken.

Het door Feed Innovation Services uitgevoerde onderzoek richtte zich specifiek op de effecten rond coccidiose in drie verschillende groepen kuikens. Het toevoegen van NUADA zorgde voor significant betere prestaties. De groei en de voederconversie verbeterden tijdens de hele periode van 35 dagen met 4%. Met uiteindelijk een positief economisch resultaat van € 0,06 per vleeskuiken.

Directeur Kees Langerak van NUADA producent AgriVital: ,,Dit onderzoek laat indrukwekkende cijfers zien. Bij een vleeskuikenbedrijf van 200.000 dieren kan de meeropbrengst oplopen tot honderdduizend euro.''
100% natuurlijk

NUADA is een voederkalk dat een speciale behandeling heeft ondergaan. De veranderde structuur van het calcium carbonaat en de toevoeging van zuurstoffrequenties geeft NUADA zijn werking. Het 100% natuurlijke NUADA bevordert de voederconversie waardoor dieren gezonder en het stalklimaat en dierenwelzijn verbeteren. NUADA verbetert het rendement beduidend. AgriVital produceert NUADA volledig in eigen beheer. Het additief  is gemakkelijk te mengen met alle soorten diervoeder pluimveevoeder.Voor meer informatie kunt u kijken bij producten voor specifieke productinformatie en bij toepassingen en sectoren voor de verschillende toepassingen.

Wilt u meer over deze onderzoeken weten, of informatie over de ervaringen van onze klanten, neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag over!