Resultaten

Alle producten van AgriVital zijn uitvoerig aan tests onderworpen, met zeer goede resultaten. Resultaten die van harte onderschreven worden door onze klanten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[persbericht Epona december, 2021]
Rossum, december, 2021

Feed Innovation Services Wageningen toont effect Epona aan
Geactiveerde voederkalk verbetert voerbenutting biggen
 
Een voedingsadditief op basis van geactiveerde voederkalk -het supplement Epona- heeft een positief effect op de voederconversie van biggen. De dieren hebben minder voer nodig voor dezelfde groei. Dat blijkt uit onderzoek van het Wageningse onderzoeks- en adviesbureau Feed Innovation Services (FIS).
 
Het onderzoek is uitgevoerd op het onderzoeksbedrijf van FIS met biggen die op ongeveer 25 dagen zijn gespeend. Bij de vergelijking waren 200 biggen betrokken, verspreid over 3 rondes. De dieren kregen een prestarter in de eerste 2 weken en een starter in de laatste 2 weken. De voeders hadden een samenstelling die representatief is voor de gangbare praktijk. Voor de vergelijking werd bij een deel van de dieren Epona aan de brok toegevoegd. De controlegroep kreeg hetzelfde voer zonder Epona.
 
Resultaten
In dit onderzoek blijkt de groei van de dieren in beide behandelingen gelijk. De dieren in de proefgroep (Epona), hebben echter minder voer nodig voor de groei. Het verschil is 35 gram per dag, gemiddeld over de opfokperiode van 4 weken. De voederconversie is daardoor in de proefgroep 0,07 punten lager. Dat is 5% beter, ten opzichte van de controlegroep. Zie voor de resultaten ook de bijgesloten tabel.
 
Effect op gezondheid
Het veevoeradditief Epona is voederkalk dat is behandeld met een bioresonantie-procedé. Het is een product van de Nederlandse producent AgriVital.
“De exacte werking in het dier is niet volledig bekend, we gaan kijken naar het effect op de vertering, met name van eiwit”, zegt onderzoeker Willem Smink van FIS over het resultaat. “Het is ook mogelijk dat dit product een positief effect heeft op de gezondheid. Dieren die minder gezond zijn, hebben meer voer nodig voor onderhoud en benutten het eiwit minder goed voor de groei.”
“Zeker met de huidige hoge voerprijzen is elke procent verbetering van de voerbenutting mooi meegenomen”, stelt zelfstandig adviseur Ruud de Groot. Hij heeft veel ervaring als voorlichter en voedingsspecialist in de mengvoerindustrie en werkt met ingang van 1 december 2021 samen met AgriVital. “Ik kom al meer dan 25 jaar bij varkenshouders en weet dat het verschil in details zit. Je kunt het optimale rantsoen uitrekenen, toch reageert elke koppel weer anders. Supplementen als Epona kunnen het verschil maken.”
 
Over AgriVital
Het Nederlandse bedrijf AgriVital in Rossum (Gd) levert voedingssupplementen in de agrarische sector. Deze additieven zijn gebaseerd op zouten en kalk die zijn behandeld met een bioresonantie-procedé. Toegepast in diervoeding hebben ze een gunstige uitwerking op de darmflora. Er zijn ook AgriVital-producten die verteringsprocessen in de bodem en in mest stimuleren.
--
Voor meer informatie over dit persbericht, neem contact op met directeur Kees Langerak van AgriVital. E-mail c.langerak@agrivital.nl     mobiel 06 19 33 84 84 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[persbericht Epona september, 2018]
Rossum, september, 2018
 
100% biologisch additief biedt flinke besparing voerkosten vleesvarkens
Onderzoek toont aan dat het toedienen van het 100% natuurlijk en biologische additief Epona aan het voer leidt tot een significant betere voederconversie bij vleesvarkens. De waarden van vleespercentage, spier- en spekdikte bleven op niveau.

Het onderzoek had tot doel de effecten te meten van met zuurstof geactiveerd krijt (Epona) op de voeropname, groei, gezondheid en slachtresultaten van vleesvarkens.


Het onderzoek is uitgevoerd door het Varkens Innovatie Centrum (VIC) te Sterksel, onderdeel van Wageningen Livestock Research. Het onderzoek werd in opdracht van AgriVital International uitgevoerd van augustus 2017 tot en met mei 2018.
Het additief Epona is een voederkrijt dat een speciale behandeling heeft ondergaan waardoor de kalkstructuur is veranderd. Daarnaast zijn zuurstoffrequenties en energie aan het krijt toegevoegd. Het voedingssupplement is 100% natuurlijk, voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is geschikt om te worden ingezet zowel de gangbare als in de biologische varkenshouderij.

Kees Langerak, directeur van AgriVital International: ,,Ik had dit resultaat al wel verwacht. Met deze testresultaten weten we nu zeker dat Epona flinke besparingen kan opleveren bij de voerkosten voor vleesvarkens. Dit is een doorbraak. Reguliere en biologische varkensboeren hebben hiermee de beschikking over een natuurlijk, biologisch additief, goede resultaten en lagere kosten.” AgriVital produceert Epona volledig in eigen beheer. Het supplement  is gemakkelijk te mengen met alle soorten varkensvoer, inclusief brijvoer.

Over AgriVital International
AgriVital International BV produceert voedingssupplementen voor de land- en tuinbouw en de veeteelt. Epona is speciaal ontwikkeld voor varkens. Nuada voor pluimvee (vleeskuikens), Berkana voor mest en Danu voor planten.
AgriVital International BV is GMP+ en FSA gecertificeerd en voldoet aan alle eisen voor diervoederveiligheid. Epona en Nuada zijn goedgekeurd door Secure Feed. AgriVital International BV is gevestigd in het Nederlandse Rossum en levert wereldwijd voedingssupplementen aan diervoederproducenten.

Bekijk hieronder van het onderzoek naar Epona door WUR Livestock Research.

Factsheet Epona (NL)                  


Factsheet Epona (EN)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Persbericht Nuada, april 2019]
Rossum, april 2019
 
Indrukwekkend verbeterd rendement bij vleeskuikens

Feed Innovation Services in Wageningen onderzocht eind 2018 de werking van het voedermiddel NUADA in pluimveevoer. De resultaten tonen aan dat het additief leidt tot significante rendementsverbetering bij vleeskuikens. De dieren waren gezonder, en de voederconversie en groei was 4% beter. Het rendement verhoogde met € 0,06 per kuiken.

Het door Feed Innovation Services uitgevoerde onderzoek richtte zich specifiek op de effecten rond coccidiose in drie verschillende groepen kuikens. Het toevoegen van NUADA zorgde voor significant betere prestaties. De groei en de voederconversie verbeterden tijdens de hele periode van 35 dagen met 4%. Met uiteindelijk een positief economisch resultaat van € 0,06 per vleeskuiken.

Directeur Kees Langerak van NUADA producent AgriVital: ,,Dit onderzoek laat indrukwekkende cijfers zien. Bij een vleeskuikenbedrijf van 200.000 dieren kan de meeropbrengst oplopen tot honderdduizend euro.''
100% natuurlijk

NUADA is een voederkalk dat een speciale behandeling heeft ondergaan. De veranderde structuur van het calcium carbonaat en de toevoeging van zuurstoffrequenties geeft NUADA zijn werking. Het 100% natuurlijke NUADA bevordert de voederconversie waardoor dieren gezonder en het stalklimaat en dierenwelzijn verbeteren. NUADA verbetert het rendement beduidend. AgriVital produceert NUADA volledig in eigen beheer. Het additief  is gemakkelijk te mengen met alle soorten diervoeder pluimveevoeder.Voor meer informatie kunt u kijken bij producten voor specifieke productinformatie en bij toepassingen en sectoren voor de verschillende toepassingen.

Wilt u meer over deze onderzoeken weten, of informatie over de ervaringen van onze klanten, neem dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag over!